Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Persbericht

Alauda Publications

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is

Alauda Publications is een nieuwe uitgeverij op het gebied van hedendaagse kunst, cultuur en theorie.

Alauda Publications is een nieuwe uitgeverij op het gebied van hedendaagse kunst, cultuur en theorie.

Het is onze missie publicaties te maken voor anderen of op eigen initiatief waarbij vorm en inhoud zich op een bijzondere manier tot elkaar verhouden. Nauwe samenwerking met kunstenaars, auteurs en kunstinstellingen staat daarbij centraal.

Onze redactionele benadering is grensoverschrijdend: we zoeken naar onverwachte combinaties van inhoud uit verschillende vakgebieden. We bieden een platform voor onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur in brede zin. Actualiteit en inhoudelijke noodzaak zijn hierbij de leidraad. Daarnaast heeft het boek als alternatief medium voor de kunstenaar (zowel in beeldend opzicht als in de presentatie van een artistiek onderzoek) onze belangstelling.

De nadruk ligt op zorgvuldig vormgegeven publicaties, met oog voor tactiliteit, vakmanschap en ecologie. Wat wij uitgeven varieert van manifesten tot omvangrijke volumes, van monografieën en catalogi tot speciale gesigneerde edities. Wij werken zonder vaste formats: van concept tot distributie wordt met een open vizier gezocht naar de meest toepasselijke oplossing.

Alauda Publications is een internationaal opererende uitgeverij. De uitgeverij is in 2009 opgericht door Esther Krop, grafisch ontwerper in de culturele sector. De redactie bestaat uit Esther Krop en Ingrid Commandeur (onafhankelijk kunstcriticus/onderzoeker).