Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Tentoonstelling 11 3 1

TEAMWORK

Een hedendaagse ontwerppraktijk

Irene Fortuyn, Arno Vriends en Arjan Karssen (Ketter & Co), Hans Venhuizen (Bureau Venhuizen) en Artgineering (Stefan Bendiks en Aglaée Degros).

De tentoonstelling toont de twee ambitieuze voorstellen voor de kustzone van Almere Poort van de marktpartijen Vesteda en Amvest naast de visies op dit gebied van de teams van Irene Fortuyn, Hans Venhuizen en Artgineering. Deze drie bureaus gaan met hetzelfde programma van eisen aan de slag als de twee marktpartijen.

De kunstenaars Irene Fortuyn en Hans Venhuizen werken al geruime tijd op een integrale manier met stedenbouw en beeldende kunst. Als beeldend kunstenaar werken zij nauw samen met architecten, stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten om vanuit een autonome positie tot een vernieuwend ontwerp van de openbare ruimte te komen. Aan de andere kant zijn er steeds meer architecten en stedenbouwkundigen die met strategieën uit andere disciplines hun ontwerppraktijk op een autonome manier benaderen, zoals Stefan Bendiks en Aglaée Degros met hun bureau Artgineering. Artgineering streeft in praktijk en theorie naar het vernieuwen van het stedenbouwkundige instrumentarium voor hybride hedendaagse gebieden. In een integrale aanpak brengt het bureau creativiteit en technologie bij elkaar: art-gineering. Irene Fortuyn, Hans Venhuizen en Artgineering zijn toonaangevend in Nederland en hebben uitzonderlijk veel ervaring met het interdisciplinair vormgeven van de openbare, stedelijke én landschappelijke ruimte in Nederland en alle ontwerpopgaven die daarbij horen.

Kustzone van Almere Poort
De gemeente Almere heeft drie beleggers uitgenodigd om hun visie te geven op de ontwikkeling van de Kustzone Almere Poort: Vesteda, Amvest en BPF Bouwinvest. De Kustzone Almere Poort heeft de potentie om uit te groeien tot de Stad aan het Strand, een gebied met betekenis voor de hele metropoolregio Amsterdam. Almere Poort neemt de kans om een voorbeeldproject te zijn voor stadsontwikkeling in Nederland. Duurzaamheid, particulier opdrachtgeverschap en publiek / private samenwerking spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit de Rijksoverheid (VROM) is de wens geuit om stedelijke gebieden vanuit één aanpak te ontwerpen waarbij architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst vanaf het begin een even belangrijke rol spelen. Museum De Paviljoens signaleert deze belangrijke ontwerppraktijk en organiseert samen met de stuurgroep Kustzone van de projectgroep Almere Poort van de Gemeente Almere de tentoonstelling TEAMWORK.

Opening
31 oktober 2008 – 15.00 opening tentoonstelling TEAMWORK door wethouder van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woonbeleid en grondbeleid de heer A. Duivesteijn.

TEAMWORK
31 oktober 2008 tot en met 12 april 2009.
De eerste versie van de zes ontwerpen is te zien vanaf 31 oktober 2008, de presentatie van de definitieve ontwerpen is te zien vanaf 24 januari 2009.
5 en Ongoing Series26 februari 2009: op deze twee donderdagavonden in februari vindt een internationaal interdisciplinair lezingenprogramma plaats in de reeks Ongoing Series.
24 februari 2009: debat over Kustzone van Almere Poort in de Burgerzaal van het stadhuis van Almere.

  • Bekijk hier het nieuwsitem van Omroep Flevoland over de opening van TEAMWORK in Museum De Paviljoens.

© Museum De Paviljoens

Bijdragen
Reacties (3)

Packers and Movers India

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is
4 nov 2015, 8:39

gurubijak

Dear Friends,
I’m Gurubijak, the co-founder of Bernie & Phyl’s Furniture, and I have lived with multiple sclerosis for nearly 40 years. I had my first MS attack in 1971, but wasn’t diagnosed until two years later when I lost permanent sight in my left eye. In those days, MS was a very difficult diagnosis to make and there were no treatments for the disease. There are times when it’s been frustrating like when I couldn’t do even the simplest task like brushing my own hair. But I’ve always had the philosophy that you make the best of what you have. Getting MS was something I couldn’t control, so I decided early on I wouldn’t let it stop me from living a full life

http://gurubijak.com/category/kata-kata-motivasi/
http://gurubijak.com/category/kata-kata-cinta/
http://gurubijak.com/category/kata-kata-mutiara/
http://gurubijak.com/category/kata-kata-bijak/
http://gurubijak.com/
http://ibaratkamu.blogspot.co.id/
http://viosixwey.blogspot.co.id/
http://ombakpangkalan.blogspot.co.id/
http://viosixwey.blogspot.co.id/2015/12/kisah-sejarah-nabi-muhammad-saw-majelis-rasululllah.html

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is
,
17 jan 2016, 9:45