Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Kunstenaar 10 2

Kaleb de Groot

Counter Memory (2011)

Kunstenaar Kaleb de Groot (1974) en historicus en documentairemaker Iben Trino-Molenkamp (1973) zijn in hun meerjarige project Counter Memory op zoek naar de regels in het debat over de Nederlandse geschiedenis en herinnering. Die regels zijn ongeschreven, ze worden pas bij aanraking zichtbaar. Kaleb en Iben zijn in hun leven tegen die onzichtbare regels opgebotst: beiden zijn nazaten van ‘fout in de oorlog’. Nieuwsgierigheid naar de rol van geschiedenis in machtsverhoudingen mengde zich met hun persoonlijke geschiedenis. Om al te persoonlijke inkleuringen en daardoor ook de geijkte discussies te vermijden kozen ze als beginpunt een pijnlijke nationale erfenis, namelijk ‘Indië’.

Na een reis door Indonesië zocht Kaleb de Groot naar een manier om zijn ervaringen een plaats te geven in tastbare vorm. “Tijdens een residency in het EKWC combineerde ik de documentaires en het fotografische archiefmateriaal met keramiek. Terwijl ik boetseerde heb ik citaten uit het boek Regarding the pain of others van Susan Sontag hardop gereciteerd en vertaald tot beeld. Al zingend, kleiend en herhalend werden het objecten. Zo ontstond de Sontag-serie. Ook wilde ik een geheel boek laten ‘opnemen’ door een sculptuur. Door de lengte van de tekst Orientalism van Edward Said kwam ik ertoe om een cilinder te kleien die door een lange streng klei werd opgebouwd. Het beeld werd daarmee een recorder van het boek en kreeg zo voor mij een betekenis binnen het verwerken van het koloniale geheugen toebedeeld.”

Kaleb de Groot in mister Motley # 32

De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley. Hanne Hagenaars (oprichter en hoofdredacteur mister Motley) deelt dit werk in bij lemma 41 uit de Nederlandse canon: 'Indonesië (Een kolonie vecht zich vrij).'

Kaleb de Groot
Counter Memory (2011)

Website Kaleb de Groot

Bijdragen
Reacties (2)

Packers and Movers India

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is
4 nov 2015, 8:30