Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Kunstenaar 10

Natasja Kensmil

Zonder titel (2004), Empress Alexandra Fjodorovna (2008), Living Ancestors (2009)

Natasja Kensmil maakte een serie over het tsarengezin Romanov, een voorbeeld van een machtige maar tragische familie. Nicolaas II en zijn vrouw Alexandra krijgen na vier dochters eindelijk de troonopvolger Aleksej. Een ziekte, hemofilie, maakt dat zijn bloed niet goed stolt; de jongen moet extreem voorzichtig zijn en lijdt altijd pijn door inwendige bloedingen. Desperaat zoeken de ouders naar oplossingen en ze halen de gebedsgenezer Raspoetin met zijn woeste baard en gloeiende ogen in huis. Zijn aanraking helpt het bloeden te stoppen. Zijn komst veroorzaakt echter ook de ondergang van de familie. Dominic van den Boogerd noemde de serie over de Romanovs “behorend tot het naamloze genre dat bestaat uit picturale visioenen van het hiernamaals”.

De Romanov serie begon met de fascinatie voor het groepsportret van de familie, dat bedoeld was voor hun onderdanen. Kensmil: “Zo wilden ze dus gezien worden. Zo’n machthebber is iemand van vlees en bloed, met een gezin, en tegelijk is hij er op gefixeerd om een bepaalde positie te behouden. In ieder gezin speelt zich een dynastie af, eenzelfde tragiek. Ik ga schilderen, en tegelijk doe ik onderzoek, ga ik graven in geschiedenis. Het is voelen en denken tegelijk. Al schilderend probeer ik grip te krijgen op de specifieke betekenis. Kunst heeft het vermogen om een dialoog te beginnen, om direct te zijn, te vermijden dat alles glad wordt gestreken, zoals vaak in de geschiedenisboeken gebeurt. Maar kunst is zelf ook een machtsvorm, ze kent een bepaalde schoonheid die aantrekt. Dat heeft kracht.”

Natasja Kensmil is van Surinaamse afkomst maar daar lees je zelden iets over. Kensmil: “Dat wil ik niet benadrukken, ik wil iets te melden hebben door de figuren die ik schilder.”

Natasja Kensmil in gesprek met Hanne Hagenaars in mister Motley # 32

Natasja Kensmil over het werk zonder titel (2004): “Deze tekening gaat over een stukje geschiedenis waar Nederland niet echt trots op is. De Nederlanders verplichtten de boeren in hun koloniën, vooral op Java, om op een vijfde van hun grond suiker en koffie te verbouwen. Zij moesten de opbrengst afstaan aan de Europese markt, als een soort belasting. Dit stelsel werd ook wel het cultuurstelsel genoemd.”

De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley. Hanne Hagenaars (oprichter en hoofdredacteur mister Motley) deelt deze werken in bij lemma's 41 en 46 uit de Nederlandse canon: 'Willem Drees. De verzorgingsstaat' en 'Suriname en de Nederlandse Antillen. Dekolonisatie van de West'

Natasja Kensmil (41)
Zonder titel (2004)
Courtesy Galerie Paul Andriesse

Empress Alexandra Fjodorovna (2008)
Courtesy Defares collectie

Living Ancestors (2009)
Courtesy Galerie Paul Andriesse

Website Iris en Natasja Kensmil

Bijdragen
Reacties