Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Onderwijs / Achtergrond 14 2

Achtergrond educatie

Via het onderwijs bereikt het museum mensen uit alle geledingen van de bevolking. Kinderen en jongeren zijn de cultuurmakers en cultuurgebruikers van de toekomst. Ze bereiden zich voor op het mede vormgeven van de maatschappij. Kunsteducatie confronteert mensen met beelden uit verschillende tijden en culturen en stimuleert respect voor deze beelden.

Verbeeldingskracht
Tijdens de rondleidingen en museumlessen ontdekken de leerlingen en studenten dat (hedendaagse) kunst en museumbezoek boeiend en leuk kunnen zijn. Dit resulteert in een open attitude ten opzichte van kunst en cultuur en stimuleert de leerlingen en studenten om vaker een museum te bezoeken. Het doel van de educatieve programma’s is om de bezoekers kunst zo intens mogelijk te laten ervaren en de verbeeldingskracht te prikkelen.

Interactiviteit
Elke rondleiding is gebaseerd op de pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het Tweede Fase-onderwijs en op de kunsttheorieën van Michael Parsons over hoe mensen kijken naar kunst. Daarnaast speelt de museumdocent tijdens de rondleiding in op de belevingswereld van de groep.

Aan de hand van de vragen van Parsons gaan de leerlingen nauwkeurig kijken en nadenken en verklaart het kunstwerk deels zichzelf. De methode van Parsons sluit nauw aan bij het streven van Museum De Paviljoens om de verbeeldingskracht te stimuleren en leerlingen actief bij kunst te betrekken. Museum De Paviljoens houdt rekening met de praktische en logistieke wensen van de scholen en stemt het lesmateriaal af op de kerndoelen van het onderwijs.

Waardering en leereffecten museumbezoek
Museum De Paviljoens test de lesmaterialen uit met scholen en stelt ze aan de hand daarvan bij. Sinds 2004 monitort de Afdeling Educatie & Publieksbegeleiding de activiteiten en leerprocessen. De afdeling meet de waardering en leereffecten aan de hand van een schriftelijke enquête, die docenten na afloop van een begeleid museumbezoek invullen. Op basis van de resultaten wordt het educatiebeleid waar nodig bijgestuurd.

Bijdragen
Reacties (1)