Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Persbericht 10

De Muur en Andere Spots. Graffiti in Almere.

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is
4 sep 2008-

Museum De Paviljoens presenteert op zaterdag 13 september de publicatie De Muur en Andere Spots. Graffiti in Almere. Deze publicatie is een initiatief van graffitischrijver Kasper Jongejan in samenwerking met Museum De Paviljoens. Bijzonder is dat de geschiedenis van graffiti in Nederland parallel loopt met de ontwikkeling van Almere. Het breakdance optreden van The Soulwarriors met Philip Rachid en zijn crew tijdens de Cultuurnacht 2008 leidt de uitreiking van de publicatie in, Raymzter sluit de presentatie af met een spetterend optreden. Daarnaast zijn er graffitiworkshops op een monumentale muur op de Esplanade.

Almere kent al sinds het ontstaan van de stad een rijke graffiti – en jongerencultuur. Jongeren namen vanaf het begin zelf initiatief voor culturele activiteiten als graffiti, hiphop en breakdance. De publicatie De Muur en andere spots. Graffiti in Almere schetst een beeld van de ontwikkeling van graffiti in Almere. Het boek bevat interviews met graffitischrijvers uit Almere van de afgelopen 25 jaar als TIMER/AIR, AGRES, FRIEK, LOEKIE, SPECS, MABE en 21 GRAMS. Daarnaast komen ondermeer Raymzter, (voormalig) medewerkers van de politie Almere, de Gemeente Almere en Stichting De Schoor aan het woord.

Uniek beeld van ontwikkeling Almere
Waar de meeste publicaties vooral de glossy kant van Almere laat zien, is er in De Muur en andere spots. Graffiti in Almere juist aandacht voor de subculturen van de stad. De publicatie heeft aandacht voor de rauwe en creatieve plekken in Almere en geeft inzicht in de motieven en beweegredenen van graffitischrijvers. Daarnaast wordt in de publicatie graffiti door de ogen van de politie, burgers en gemeente beschreven.

Samenstelling publicatie
De publicatie is een initiatief van de Almeerse graffitischrijver Kasper Jongejan. Jongejan is zelf inmiddels professioneel actief met graffiti. Al sinds de jaren negentig verzamelt hij beeldmateriaal over graffiti in Almere en organiseert hij activiteiten voor jongeren.
De Muur, één van de belangrijkste graffitispots in Almere van de afgelopen jaren staat direct naast het museum op SITE2F7. Bovendien is het museum al jaren door diverse activiteiten betrokken bij de jongerencultuur in Almere zoals recentelijk het project Dropstuff.nl. Het lag dan ook voor de hand voor Museum De Paviljoens om Kasper Jongejan te ondersteunen in zijn plannen.
Eén van de bronnen voor de publicatie zijn de foto’s die verzameld zijn via de website www.almeregraffiti.nl. Deze website is afgelopen voorjaar door Ritchard Kelliher, oprichter van het jonge Almeerse bureau voor webdesign potatoPixels vormgegeven en gelanceerd door Museum De Paviljoens. Daarnaast zijn via een werkgroep enkele jongeren actief betrokken geweest bij de inhoud van de publicatie.

Samenstelling en concept - Eva van Diggelen, Kasper Jongejan, Macha Roesink
Interviews - Jeroen Wiebes (Gemeente Almere) Osnaath Steevensz (Stichting De Schoor), Ebe van het Land, Henk Kramer, Raymzter, TIMER/AIR, AGRES, FRIEK, LOEKIE, SPECS, MABE en 21 GRAMS.
Ontwerp - Sandra Kassenaar met medewerking van mooiemuur.nl
Druk - Drukkerij Raddraaier, Amsterdam & Extrapool, Nijmegen
Oplage - 1.000, 152 pagina’s ISBN 978-90-806595-5-1, Verkoopprijs Euro 22,50

Beeld
Gert Jan van Rooij

Bijdragen