Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

20

Museum De Paviljoens

Verstuur een melding dat dit ding ongepast is

Gesloten per 1 september 2013

Laatste nieuwsbrief Museum De Paviljoens, september 2013
Uit: Almere Vandaag, 28 juni 2013
'Mensen kijken zonder te zien'

Guus Döll: 'De kunstenaars gingen dikker weg dan ze kwamen'

Museum De Paviljoens maakt zich op voor het laatste weekend. De tentoonstellingsruimte is gevuld met ballonnen. Buiten, gewapend met plastic handschoenen en een emmertje ruimt Guus Döll zwerfvuil op. Al 29 jaar is Guus (bijna 73) op en top gastheer.

Niemand die de Paviljoens langer kent. Guus begon in Aleph, de expositiekelder onder het stadhuis waar Marinus Boezem ooit zijn vliegtuigje neerzette. "Ik was suppoost, eerst tijdelijk. Toen kwam de vraag of ik via Tomin wilde werken voor het theater en de expositieruimte. Het theater viel af en de exposities in De Paviljoens bleven over. IUk heb er nooit spijt van gehad." Hij is officieel al een paar jaar met pensioen, maar werkte nog altijd twee dagen in de week in het museum. "Ik hield de meisjes in de gaten", schertst Döll over het team. "Ach, De Paviljoens is een deel van mijn leven." Hij heeft gewerkt met - 'onder' is niet van hem op toepassing - successievelijk Jos Wilbrink, Lia Gieling en Macha Roesink. Tentoonstellingen op- en afbouwen, openingen verzorgen, suppoost zijn. "Het inrichten was het mooiste avontuur. Kijk, ik kom uit de bouw en eigenlijk heb ik niks met kunst, ik ben geen kunstenaar, geen kunstkenner. Maar ik weet inmiddels wel wat kijken is. Veel mensen kijken zonder te zien."

De mooiste tentoonstellingen? "Ik vond het leuk werken met Karel Goudsblom en Peter Kempff, jonge honden, nog in Lia der tijd. Anna en Patrick Poirier vond ik ook heel gedreven. Libeskind ben ik altijd blijven volgen. Toen hij 'Polderland' aan het opbouwen was bracht ik ze koffie, thee, lunch. Bij hun komst naar Almere werd ik gewaarschuwd 'Dat zijn kunstenaars van internationale naam', maar het eindigde ermee 'Hoe moet je je ei gebakken hebben'. Met allemaal kon Guus lezen en schrijven, alleen Arno van der Mark heeft het een beetje bij hem verpest. "Toen hij bij een opening Benno Premsela in het vizier kreeg, bestond ik niet meer, maar ja hij moest verkopen. Met de meesten heb ik leuk samengewerkt. We zijn altijd goed voor de kunstenaars geweest. Ze gingen dikker weg dan ze kwamen!"

Zijn verdriet over de sluiting van het museum laat ie niet merken. Maar Döll heeft geen goed woord over voor het stadsbestuur dat naar zijn mening de ene na de andere blunder maakt. "Met straatstenen in het centrum die te zacht zijn, een rioolstelsel dat miljoenen kost. Ik zag al toen het de grond inging dat het niet goed ligt. Ik, een leek."
"Kijk het Stedelijk gaat open, veel tam tam, het Rijks heropent, veel tam tam. En hier? Ze hebben er niets voor over, denken dat het niets wordt met cultuur in de polder, maar wel een Floriade die alleen maar kost."

Vanuit De Paviljoens bekeken zou het geholpen hebben als ze iets - al was het maar een postzegel - van Van Gogh of Vermeer hadden gehad, denkt Döll. "Dan heb je gegarandeerd succes. Maar dit is altijd een plaats geweest voor experimenten. Het wordt niet ondersteund. Ik weet nog dat Lia altijd zei 'Ze vroegen me bij de gemeente niet hoe mooi het was, maar hoeveel mensen er kwamen. Getallen interesseren mij niet!'
Guus geeft een cd mee: Filmwijk 1997, rondje Weerwater 1996 en 6x Land Art. "Ik heb gefilmd sinds 1995. Daar leg ik mijn ziel en zaligheid in, heerlijk. Zo'n vijf keer per jaar maak ik een rondje stad vanaf het Weerwater gezien, om vast te leggen hoe de stad zich ontwikkelt. Dat heb ik niet van mezelf maar van kunstenaar Jouke Kleerebezem. Die maakte foto's van lege winkels. Vorig jaar heb ik 32 lege winkels gefilmd, dit jaar 36. Dat wordt doodgezwegen."

Hoe moet het nu verder zonder Museum De Paviljoens? "Ik ben nu 72, bijna 74, mijn lief is 74. Ik fiets en film nog steeds. Ik leef veel in het verleden."

Tekst met dank aan Wilma Klaver en Almere Vandaag

Museum De Paviljoens & Almere
Museum De Paviljoens is sinds de plaatsing in 1994 en zeker sinds de verzelfstandiging in 1998 onderwerp van discussie geweest in de lokale politiek wegens de inhoud van programmering en tijdelijke karakter van de Aue Paviljoens waarin het museum programmeerde. “Bij de plaatsing van de Paviljoensgebouwen in 1994 werd als uitgangspunt genomen dat zij maximaal tien jaar in stand zouden worden gehouden. Daarom is er in al die jaren nauwelijks geïnvesteerd in onderhoud”, aldus het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de Almeerse gemeenteraad (bron: Almere Vandaag, 30 augustus 2013). Voor wie meer wil weten over de beleidsplannen van de gemeente voor de nieuwe organisatie in oprichting Een Hectare Cultuur is meer informatie te vinden op de website van de gemeente Almere.

Collectie gemeente Almere 1986-1994 / Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst De Paviljoens 1994-2001/ Museum De Paviljoens 2001-2013
De collectie hedendaagse kunst die De Paviljoens sinds 1998 heeft aangekocht is onderverdeeld onder verschillende instellingen in Nederland, o.a. Stedelijk Museum Amsterdam, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Museum Het Domein, Museum De Pont, Stedelijk Museum Schiedam, Van Abbemuseum en AMC Collectie. Het betreft werk van onder meer Gabriel Lester, Marijn van Kreij, Yael Bartana, Suchan Kinoshita, Meschac Gaba, Barbara Visser, Yael Davids, Germaine Kruip en Gerco de Ruyter.

Kunstwerken die gerelateerd zijn aan Almere of het Flevolandse landschap zijn geschonken aan de nieuwe organisatie in oprichting Eén Hectare Cultuur. Dit betreft onder meer werk van Schie 2.0, Joost van Hezewijk, Martine Stig, Annaleen Louwes, Tom Claassen, Witho Worms, Elizabeth Stienstra en Edwin Zwakman. De collectie die aangekocht is tussen 1986 en 1998 blijft eigendom van de gemeente Almere.

Daarnaast zijn het officiële bedrijfsarchief en het persarchief van 1994 tot en met 2013 overgedragen aan het Stadsarchief Almere. Het archief over kunst in de openbare ruimte is ondergebracht bij het Gemeentearchief van Almere. Het fotoarchief vanaf met name 2001 is overgebracht naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Boeken uit de bibliotheek van De Paviljoens die gerelateerd zijn aan Land Art, educatie, het landschap van Almere en Flevoland, kunst in de openbare ruimte en new town Almere zijn geschonken aan de nieuwe organisatie in oprichting Een hectare Cultuur.

Sluiting museum en organisatie De Paviljoens
Museum De Paviljoens heeft de deuren officieel gesloten per 1 september 2013. Met trots nemen de medewerkers en directie afscheid van bijna 20 jaar hedendaagse kunst in Almere. Wegens bezuinigingen en politieke keuzes op lokaal en nationaal niveau heeft het bestuur van Museum De Paviljoens besloten om de activiteiten te stoppen. Vanaf 1 juli was Museum De Paviljoens gesloten voor bezoekers, per 1 september is de stichting van Museum De Paviljoens ontmanteld.

De gemeente Almere besloot in oktober 2012 om een nieuwe organisatie op te richten, genaamd Een Hectare Cultuur. Deze organisatie wordt opgebouwd vanuit de huidige Schouwburg Almere waar een Kunsthal en een Stadsforum bij zullen worden ontwikkeld. De huidige vaste medewerkers van Museum De Paviljoens (Macha Roesink, artistiek en zakelijk directeur 2001-2013, Mehrvash Babouyeh, medewerker financiële administratie 2000-2013 en Ciska Borsboom, hoofd communicatie & pr 2007-2013) maken geen onderdeel uit van de nieuwe organisatie in oprichting Een Hectare Cultuur. Annick Kleizen (voormalig curator tentoonstellingen & De Collectie Almere, 2006-2013) werkt sinds 1 april 2013 bij Witte de With in Rotterdam.

De directeur heeft, nadat de nieuwe plannen van de gemeente Almere bekend werden, er voor gezorgd dat de netwerken en kennis geborgen konden worden voor deze nieuwe organisatie in oprichting door middel van het aantrekken van drie projectmedewerkers: 2012-2013, 2012-2013 en 2007-2013. Zij nemen de netwerken en de kennis rondom Land Art en Cultuureducatie met Kwaliteit mee naar Een hectare Cultuur en zijn daar per 1 september bij de Schouwburg bereikbaar. De gelabelde subsidies voor de periode 2013-2016 geeft Museum De Paviljoens ook door aan de nieuwe organisatie. Dit is overeengekomen met de provincie Flevoland en de culturele partners voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Almere: BonteHond en Casla en op provinciaal niveau met Nieuw Land en Kunstencentrum De Kubus.

It’s an Ongoing Process!
De 20 jaar van De Paviljoens zijn een fantastische periode geweest waarin voortdurend het experiment de boventoon voerde. De afgelopen 15 jaar behoorde de instelling tot de toonaangevende instituten op het gebied van de actuele hedendaagse kunst binnen en buiten de museummuren. De Paviljoens is de afgelopen jaren in de top 10 opgenomen van beste Nederlandse musea voor hedendaagse kunst in Kunstbeeld, en won in 2005 de AICA Award voor beste museum van Nederland. De Raad voor Cultuur schaarde De Paviljoens in 2012 tot een van de zes beste presentatie-instellingen van Nederland. Deze successen zijn dankzij de tomeloze inzet van medewerkers en kunstenaars tot stand gekomen en gedeeld met vele bezoekers van binnen en buiten Almere.

Medewerkers en directie van Museum De Paviljoens willen graag alle oud-medewerkers, huidige en oud-bestuursleden, kunstenaars, subsidiegevers, sponsors en het culturele netwerk waarmee sinds 1994 is samengewerkt hartelijk bedanken voor deze bijzondere tijd. Daarnaast bedankt Museum De Paviljoens alle bezoekers en scholen die door de jaren heen het museum en Almere een bezoek hebben gebracht om deze bijzondere plek en activiteiten te delen. Wij wensen de stad Almere een mooi nieuw cultureel hoofdstuk toe met Een Hectare Cultuur.

It’s an Ongoing Process!

Museum De Paviljoens toonde van 2001 tot 2013 werk van:
Hans Aarsman, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Lara Almarcegui, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Tiong Ang, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001 – 24 februari 2002
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september - 3 november 2003
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni – 23 september 2012
Annesas Appel, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus – 8 november 2009
Artgineering (Stefan Bendiks en Aglaée Degros), TEAMWORK, 31 oktober 2010 – 1 maart 2009
Gijs Assmann, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni – 23 september 2012
Atelier Van Lieshout, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Pedro Bakker, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni – 23 september 2012
Yael Bartana, Nonlinear Editing, 23 maart – 30 juni 2002
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere: Aanwinsten 2001-2007 12 mei – 21 oktober 2007
Christiaan Bastiaans, De Collectie Almere:Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september 3 november 2003
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere: Aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 31 oktober 2007
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
Tjebbe Beekman, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005 – 19 maart 2006
Jasper de Beijer, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni – 23 september 2012
Ben Laloua / Didier Pascal, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Ben van Berkel / UNStudio, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Paul Beumer, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni – 23 september 2012
Ina Bierstedt, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005 – 19 maart 2006
Guillaume Bijl,De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Bik Van der Pol, Love & Happiness, 7 april – 16 juni 2001
De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april – 22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 21 oktober 2007
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Sabine Bitter & Helmut Weber, De Collectie Almere, Ceci nést pas une architecture, 4 augustus – 21 oktober 2002
De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april – 22 oktober 2006
John Blake, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Neville Blaszk, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Gwenneth Boelens, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus – 8 november 2009
Marinus Boezem, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001 – 24 februari 2002
De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus – 21 oktober 2002
Henry Bond, It’s Unfair, 16 november 2002 – 2 maart 2003
Marc Boon, Localisms, 12 april – 19 oktober 2008
Justus Bottenheft, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Morad Bouchakour, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
Frederique Braakman, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Anna Brecht, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Jasper van den Brink, Nonlinear Editing, 23 maart 2002-30 juni 2002
Grote kunst voor kleine mensen, 23 –30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
Gilles de Brock & Jaap Giessen, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Persijn Broersen & Margit Lukacs, Grote kunst voor kleine mensen, 23 – 30 oktober 2005
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Jozee Brouwer, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Ian Brown, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Nathalie Bruys, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 21 oktober 2007
At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april 2006-22 oktober 2006
Angela Bulloch, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Michal Butink, Grote kunst voor kleine mensen, 23 – 30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Marcel van Campen, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
C.E.B. Reas & <>TAG, At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
Chok Wah Man, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Nik Christensen, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Hans Citroen, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
Tom Claassen, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september 2003-3 november 2003
Martin Creed, Work No. 1562. Half the Air in a Given Space, 21 - 30 juni 2013
John Currin, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Jonas Dahlberg, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april 2006-22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 21 oktober 2007
Bart van Dam, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Yael Davids, MAPPA: Yael Davids 1994-2003, 16 november 2003-29 februari 2004
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei –21 oktober 2007
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Jan De Cock, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei-21 oktober 2007
Sebastian Diaz Morales, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Amie Dicke, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011 – 11 maart 2012
De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Elspeth Diederix, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober –30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
Jan Dietvorst, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
Marjolijn Dijkman, Localisms, 12 april 2008-19 oktober 2008
Rineke Dijkstra, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Saskia van Drimmelen, Painted Glasshouse, 19 september –12 oktober 2008
Gilbert van Drunen, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Nickel van Duijvenboden, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus –8 november 2009
Marlene Dumas, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Jimmie Durham, Black My Story, 12 april – 17 augustus 2003
eddie d, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober –30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Atom Egoyan, Nonlinear Editing, 23 maart -30 juni 2002
El Turco Digital, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart – 10 juni 2012
Jeroen Eisinga, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober-30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Uta Eisenreich, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Hala Elkoussy, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus – 8 november 2009
Hadassah Emmerich, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Tracey Emin, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Lernert Engelberts & Sander Plug, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Enough Room for Space, Localisms, 12 april –19 oktober 2008
Cevdet Erek, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus –8 november 2009
Et al, Methods of Investigation: Et al, 4. Invalidity of hermeunetic, 15 juli –24 oktober 2004
Maarten Vanden Eynde, Localisms, 12 april –19 oktober 2008
Martina Florians, Bio-scoop, 20 februari –2 maart 2003
Irene Fortuyn (Ketter & Co), TEAMWORK, 31 oktober 2008-1 maart 2009
Alicia Framis, De Nederlandse identiteit? Moniek Toebosch, Alicia Framis, Gabriel Lester, Jennifer Tee et al, 31 oktober 2010-3 april 2011
Meschac Gaba, Museum of Contemporary African Art & More, 25 april –10 augustus 2009
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Anya Gallaccio, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Dora García, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Adriaan Geuze / West 8, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Liam Gillick, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Daan van Golden, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
goodwill, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus – 21 oktober 2002
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september – 3 november 2003
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei –21 oktober 2007
Florian Göttke, SITUATIES/Laboratorium Flevoland, 23 april – 23 oktober 2005
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei –21 oktober 2007
Yesim Akdeniz Graf, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005-19 maart 2006
Manuel Graf, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april –22 oktober 2006
Kaleb de Groot, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Joost Grootens, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september 2003-3 november 2003
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Angelina Gualdoni, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005-19 maart 2006
Maja van Hall, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
Hanazuki, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Dick Hauser, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Jeanne van Heeswijk, At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Arjan van Helmond, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005-19 maart 2006
Lothar Hempel, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Maurits Hertzberger, Localisms, 12 april –19 oktober 2008
Damien Hirst, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Carsten Höller, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april –22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 21 oktober 2007
Anne Holtrop, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus 8 november 2009
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Derek Holzer, Localisms, 12 april 2008-19 oktober 2008
Heddy Honigmann, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Toine Horvers, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni –23 september 2012
Eric Van Hove, Localisms, 12 april 2008-19 oktober 2008
ijm, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
David Jablonowski, De Nederlandse identiteit? Marien Schouten, Job Koelewijn, David Jablonowski et al, 27 mei –17 oktober 2010
Lidy Jacobs, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Saskia Janssen, SITUATIES / Laboratorium Almere, 13 maart –4 juli 2004
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Simonka de Jong, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
Hewald Jongenelis, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart –10 juni 2012
Michael Joo, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Remy Jungerman, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
Black My Story, 12 april -17 augustus 2003
Floris Kaayk, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Samson Kambalu, Black My Story, 12 april - 17 augustus 2003
Hamid El Kanbouhi, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Kanika, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Yasmijn Karhof, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus - 8 november 2009
Marin Kasimir, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Iris Kensmil, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni - 23 september 2012
Natasja Kensmil, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Johan van der Keuken, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Friso Keuris, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Karen Kilimnik, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Fransje Killaars, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Suchan Kinoshita, Suchan Kinoshita: Het verkeerde moment op de juiste plek / The Right Moment at the Wrong Place, 17 april -25 september 2001
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
KKEP / bliin, At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
Jouke Kleerebezem, Methods of Investigations. Jouke Kleerebezem, Exquisite Enclave, 15 juli 2004-24 oktober 2004
Gert Jan Kocken, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Job Koelewijn, People can only deal with the fantasy when they are ready for it. Job Koelewijn 1992-2004, 6 november 2004-3 april 2005
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
De Nederlandse identiteit? Marien Schouten, Job Koelewijn, David Jablonowski et al, 27 mei -17 oktober 2010
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Ira Koers, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april 2006-22 oktober 2006
Jakob Kolding, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Sara Kolster, Localisms, 12 april -19 oktober 2008
Rob van Koningsbruggen, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Renee Kool, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Frank Koolen, Localisms, 12 april - 19 oktober 2008
Rem Koolhaas / OMA, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Joes Koppers en Susann Lekås, Nonlinear Editing, 23 maart -30 juni 2002
De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Marijn van Kreij, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus - 8 november 2009
De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni - 23 september 2012
Sven Kroner, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005-19 maart 2006
Germaine Kruip, Germaine Kruip: Only the title remains, 21 november 2009-17 mei 2010
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Mariusz Kruk, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
Stefan Kürten, Le Peintre de la Vie Moderne / De schilder van het moderne leven, 5 november 2005-19 maart 2006
Daniëlle Kwaaitaal, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Inez van Lamsweerde, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Sean Landers, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Sjaak Langenberg & Theo van den Aker, SITUATIES/Laboratorium Flevoland, 23 april -23 oktober 2005
Gabriel Lester, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei - 21 oktober 2007
De Nederlandse identiteit? Moniek Toebosch, Alicia Framis, Gabriel Lester, Jennifer Tee et al, 31 oktober 2010-3 april 2011
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Alon Levin, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei-21 oktober 2007
Daniel Libeskind, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus - 21 oktober 2002
Claudia Linders, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Klaar van der Lippe, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Patrick Louwerse, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Annaleen Louwes, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
Raymond von Luckwald, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Rudy J. Luijters, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus - 21 oktober 2002
LUST, At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
LUST en Reineke Otten, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Louis Lüthi, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei-21 oktober 2007
Thomas Manneke, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Maarten Manson, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Arno van der Mark, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september - 3 november 2003
Mahmoud Al Massad, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart - 10 juni 2012
Bjarne Mastenbroek / SeARCH, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Luna Maurer, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Luna Maurer & Roel Wouter, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober - 30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Luna Maurer & Jonathan Puckey, At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
Vincent Meessen, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus -8 november 2009
Christien Meindertsma, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Mevis & Van Deursen, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Dorothee Meyer, SITUATIES / Almere Poort, 2009-2010,16 september-18 oktober 2010
Aernout Mik, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Maureen Mooren, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Michal Moravík, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
MVRDV, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Pjotr Müller, Uitzicht, 23 juni 2001-23 februari 2002
Martine Neddam, www.davidstill.org, 24 november 2001
Nepco, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Shirin Neshat, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
NEXT Architects, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Lucia Nimcová, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Otobong Nkanga, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Ruben le Noble, Kerken in Flevoland, 14 april – 3 juni 2007
Tweeëntwintigduizendvijfhonder. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Navid Nuur, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Hester Oerlemans, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Ronald Ophuis, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni - 23 september 2012
team Optionaltime III (Susan Lekås et al) , At Random? Netwerken en kruisbestuivingen, 17 november 2007-6 april 2008
Oksana Pasaiko, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
Julie Peeters, Localisms, 12 april -19 oktober 2008
Michael Pestel, Birdscape, 7 april 2001-16 juni 2001
Raymond Pettibon, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Jack Pierson, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Pips:lab, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober -30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Kristin Posehn, Localisms, 12 april - 19 oktober 2008
Pol’s Potten, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Bas Princen, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Nicholas Provost, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Ulf Puder, Le Peintre de la Vie Moderne, 5 november 2005-19 maart 2006
Sara Rajaei, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Paul de Reus, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Jason Rhoades, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Joke Robaard, SITUATIES / Laboratorium Almere, 13 maart – 4 juli 2004
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Paul Robbrecht & Hilde Daem, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus - 21 oktober 2002
Julie Roberts, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Jan Roeland, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september -3 november 2003
Ali M’Roivili, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
Maaike Roozenburg, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Henri Roquas, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Jan Rothuizen, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Gerco de Ruijter, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei - 21 oktober 2007
Allan Ruppersberg, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Etta Säfve, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Rebecca Sakoun, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april -22 oktober 2006
Juliao Sarmento, Nonlinear Editing, 23 maart -30 juni 2002
Savage, Localisms, 12 april - 19 oktober 2008
Femke Schaap, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober -30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Sophia Schama, Le Peintre de la Vie Moderne, 5 november 2005-19 maart 2006
Sasker Scheerder, Bio-scoop, 20 februari - 2 maart 2003
Schie 2.0, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus -21 oktober 2002
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september - 3 november 2003
Wim T. Schippers & Willem de Ridder, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Charlotte Schleiffert, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Marien Schouten, De Nederlandse identiteit? Marien Schouten, Job Koelewijn, David Jablonowski et al, 27 mei -17 oktober 2010
Niels Schrader, De stedelijke conditie / The Urban condition, 1 april - 22 oktober 2006
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Shirana Shahbazi, Black My Story, 12 april -17 augustus 2003
Malkit Shoshan, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Melle Smets, Localisms, 12 april -19 oktober 2008
Mounira Al Solh, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Sarah van Sonsbeeck, Unknown Territory 2009, Here be lions, 21 augustus - 8 november 2009
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
SoundTransit, Localisms, 12 april -19 oktober 2008
Elisabeth Stienstra, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
Peter Stoffel, Le Peintre de la Vie Moderne, 5 november 2005-19 maart 2006
Lily van der Stokker, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Berend Strik, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september -3 november 2003
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Pär Strömberg, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Studio Makkink & Bey, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Jennifer Tee, De Nederlandse identiteit? Moniek Toebosch, Alicia Framis, Gabriel Lester, Jennifer Tee et al, 31 oktober 2010-3 april 2011
Marianne Theunissen & Chris Baaten, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Wolfgang Tillmans, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Moniek Toebosch, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus - 21 oktober 2002
De Nederlandse identiteit? Moniek Toebosch, Alicia Framis, Gabriel Lester, Jennifer Tee et al, 31 oktober 2010-3 april 2011
Karim Traidia, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Dick Tuinder, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Gavin Turk, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Joost van Veen, Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
Hans Venhuizen (Bureau Venhuizen), TEAMWORK, 31 oktober 2008-1 maart 2009
Viktor & Rolf, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Roy Villevoye, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Barbara Visser, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Vertaalde werken / Translated Works: Barbara Visser 1990-2006, 4 november 2006 – 15 april 2007
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. De Paviljoens 2001-2012, 1 december 2012 – 30 juni 2013
Rob Voerman, SITUATIES / Laboratorium Flevoland, 23 april -23 oktober 2005
Marijke van Warmerdam, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Chikako Watanabe, Black My Story, 12 april - 17 augustus 2003
SITUATIES / Laboratorium Flevoland, 23 april -23 oktober 2005
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni2012
Richard Wentworth, Localisms, 12 april - 19 oktober 2008
Pia Wergius, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober -30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart -10 juni 2012
C.A. Wertheim, It’s Unfair, 16 november 2002-2 maart 2003
Guido van der Werve, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Jeroen van Westen, Birdscape, 7 april 2001-16 juni 2001
Yeb Wiersma, Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober 2007
100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Eric Wijffelaars, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Henk Wildschut, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni -23 september 2012
Wonderwood, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
Witho Worms, SITUATIES / Laboratorium Flevoland, 23 april -23 oktober 2005
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei -21 oktober2007
De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Ben Zegers, De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus -21 oktober 2002
Peter Zegveld, De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september -3 november 2003
Sylvie Zijlmans, Grote kunst voor kleine mensen, 23 oktober -30 oktober 2005
Grote kunst voor kleine mensen, 25 maart-10 juni 2012
Zijlmans & Jongenelis, De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand. De recente geschiedenis door de ogen van mister Motley, 22 juni-23 september 2012
René van Zuuk, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012
Nicky Zwaan, Nonlinear Editing, 23 maart -30 juni 2002
De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus-21 oktober 2002
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei –21 oktober 2007
Edwin Zwakman, De Collectie Almere: Een bonte verzameling, 7 december 2001-24 februari 2002
De Collectie Almere: Ceci nést pas une architecture, 4 augustus – 21 oktober 2002
De Collectie Almere: Laatste aanwinst, het proces van verzamelen, 9 september 2003-3 november 2003
Tweeëntwintigduizendvijfhonderd. De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007, 12 mei – 21 oktober 2007
Miek Zwamborn, 100 x WINTERDESIGN, 20 december 2007-6 januari 2008
2012Architecten, De Nederlandse identiteit? De Kracht van Heden, 6 oktober 2011-11 maart 2012