Als er een gefundeerde reden is om diensten of goederen niet te betalen spreek je van een betwiste vordering. De klant of opdrachtgever vindt bijvoorbeeld dat ze slecht zijn geleverd. Er wordt in zo’n geval normaal gesproken altijd verwezen naar afspraken die gemaakt zijn of de algemene voorwaarden. In zekere zin is een betwiste factuur een juridisch conflict.

Schade of slechte kwaliteit

In welke situaties is er nu precies sprake van een betwiste vordering?

– Goederen of diensten zijn niet of deels geleverd.

– De levering was te laat waardoor er schade is ontstaan.

– Er zijn producten van slechte kwaliteit geleverd. Bijvoorbeeld een product wat niet voldoet aan geldende normen.

– Er zijn deels verkeerde goederen geleverd.

Probeer samen het probleem op te lossen

Voordat je een incassobureau inschakelt, zijn er wat stappen die je zelf kan nemen om te proberen het probleem op te lossen. Neem de klant serieus en luister naar zijn verhaal. De kans is groot dat je hiermee een deel van de onvrede bij de klant wegneemt. Zoek daarna uit wat het probleem precies is. Wat is er gebeurd en heeft de klant gelijk? Op wat voor manier kan je dit probleem oplossen? Check hiervoor contracten, algemene voorwaarden en afspraken die je samen hebt gemaakt. Staat de klant in zijn gelijk? Los het dan zo snel mogelijk op. Blijkt uit het onderzoek dat de klant ongelijk heeft? Laat weten waar dit op gebaseerd is en start juridische stappen als de factuur alsnog niet betaald wordt.

Huurder reageert niet op verzoeken

Ook kan er sprake zijn van onbetwiste huurvordering. In dit geval wordt de huur van woonruimte niet betaald door de huurder om onduidelijke reden. De huurder erkent vaak de achterstand niet, reageert niet op verzoeken om te betalen en reageert niet op aanmaningen. Tevens zal de huurder bij een onbetwiste incasso hoogstwaarschijnlijk niet reageren als een procedure bij de rechter wordt gestart voor het betalen van achterstallig huur. Tijdens deze procedure is juridische hulp nodig, aangezien het opstellen van een dagvaarding niet door iedereen gedaan kan worden. Huur hiervoor een advocaat in die gespecialiseerd is in huurrecht.

Depaviljoens © 2024 - Onderdeel van WeTalkSEO